Odgovori na najčešće postavljena pitanja

 

 

1. Šta je Ledena šuma?

Ledena šuma je zimska manifestacija osmišljena tako da posetiocima svih uzrasta obezbedi čaroban doživljaj zimskih dana u toku decembra i januara.

Svojim kulturnim programom u Dunavskom parku, manifestacija tokom zime pretvara park u magično mesto koje raznovrsnim sadržajima Novosađanima i svim posetiocima Novog Sada upotpunjuje zimske dane i čini ih zabavnim, dinamičnim i prepunim uživanja.

U okviru manifestacije promovišu se istorijski, kulturni i stvaralački potencijali Novog Sada pomoću interaktivnih prezentacija, spotova i različitih umetničkih performansi. 

Na bini u Dunavskom parku nastupa veliki broj lokalnih umetnika, muzičara i bendova.

Pored samog klizališta i projekta Snežni grad, koji daje priliku lokalnim i malim preduzetnicima da izlože svoje proizvode, pokrenut je projekat Iz svih uglova koji se održava u Saletli Dunavskog parka. Time je programski sadržaj manifestacije Ledena šuma obogaćen muzičkim događajima, predstavama i nastupima domaćih umetnika.

 

2. Kako se finansira Ledena šuma?

Kulturno-umetnički sadržaj kao i postavka izložbeno-prodajnih kućica sufinansira se iz budžeta Grada Novog Sada (Gradska uprava za kulturu, Gradska uprava za privredu) i pomoću donacija koje prikupi udruženje.

Sastavni deo manifestacije Ledena šuma predstavlja moderno klizalište čiji se rad i postavka ne finansiraju iz budžeta.

Udruženje deo prostora ustupa privatnoj firmi, koja postavlja klizalište i organizuje rad istog.

 

 3. Da li Ledena šuma poseduje sve neophodne dozvole da bi se održavala u Dunavskom parku?

Manifestacija Ledena šuma dobila je sve neophodne dozvole za privremeno postavljanje objekata i uređaja na prostoru Dunavskog parka. 

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode izdao je dozvolu na osnovu članova 8., 9., 102, 103. i 57. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispr., 14/2016 i 95/2018 – dr. zakon), članova 136 i 141. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018) i Uredbe Vlade Republike Srbije o zaštiti Spomenika prirode „Dunavski park“ („Sl. glasnik RS“ br. 25/98). 

Na prostoru parka propisan je režim zaštite II stepena. Planirani radovi i aktivnosti u skladu su sa članom 4. Uredbe. Na osnovu člana 4. Uredbe o zaštiti, na zaštićenom području SP „Dunavski park“ obezbeđuje se, pored ostalog, korišćenje parka za odmor i rekreaciju ljudi i njegova prezentacija. Kako su programom privremenog klizališta „Ledena šuma“ u toku mirovanja vegetacije planirane zabavne i sportsko-rekreativne aktivnosti, mišljenja smo da će ova kontrolisana aktivnost doprineti prezentaciji zaštićenog područja.

 

4. Koje su nadležnosti, prava i obaveze organizatora manifestacije Ledena šuma u Dunavskom parku?

U priloženim dokumentima mogu se naći detaljna objašnjenja o nadležnostima, pravima i obavezama organizatora manifestacije.

pdf pdf pdf

5. Da li postoji mogućnost grupnih poseta u Ledenoj šumi?

Postoji mogućnost grupnih poseta koje se odnose na predškolske i školske grupe, sportske organizacije, učeničke domove i slične grupe.

Grupne posete moguće je organizovati u bilo kojoj od smena u toku prve dve nedelje rada klizališta, kao i tokom poslednje nedelje, radnim danima od ponedeljka do petka.

Obavezna je pratnja vaspitača/nastavnika/učitelja.

Vaspitač/nastavnik/učitelj šalje mejlom najavu posete minimum 24 h pre posete na adresu ledenasuma@gmail.com ili poziva broj 0642458677 kako bi najavio posetu. 

Prilikom grupnih poseta ulaz je besplatan, a za one koji ne poseduju svoje klizaljke, postoji mogućnost iznajmljivanja istih.

 

6. Da li su korisnici uz kupljenu kartu u Ledenoj šumi osigurani?

Korisnici klizališta uz kupljenu kartu osigurani su od potencijalnih povreda na klizalištu. Uz to, na klizalištu je dostupna i dežurna ekipa Prve pomoći.