Udruženej građana Ledena šuma vas poziva da uzmete učešće u nabavci usluga definisanih u priloženoj dokumentaciji:

Poziv

Dokumentacija